• تاریخ انتشار : 1397/9/25

نود و سومین جلسه سخنرانی با عنوان نقد و بررسی قانون اصلاح قانون صدور چک توسط کانون وکلای دادگستری خراسان برگزار می گرددح قانون صدور چک توسط کانون وکلای دادگستری خراسان برگزار می گردد.