• تاریخ انتشار : 1397/5/2

به اطلاع همكاران محترم ميرساند با مساعدت رياست محترم كانون،تجهيزات رايانه متصل به اينترنت و چاپگر در طبقه هم كف كانون مستقر شده است و همكاران محترم وكيل و كارآموز كه امكان دسترسي به سامانه ثنا از طريق رايانه هاي شخصي خود را ندارند، مي توانند از تاريخ ١٣٩٧/٠٥/٠١جهت دريافت ابلاغات و در صورت نياز چاپ اخطاريه از اين سامانه،از امكانات فراهم شده استفاده نمايند.
روابط عمومي
كانون وكلاي دادگستري خراسان