همکاران گرامي براساس قراردادمنعقده بين صندوق حمايت وكلا و شركت تجارت نو ثبت نام بیمه تکمیلی درمان با اجرای SOS شروع گردید.با ثبت نام بیمه تکمیلی درمان ، وکلا و کارآموزان از مزیت بیمه مسئولیت حرفه ای و بیمه آتش سوزی منزل بدون پرداخت حق بیمه،از سوی بیمه گر بهره مند خواهند شد.جهت ثبت نام به سايت صندوق حمايت (www.hamivakil.ir) ياحضورا به دفترصندوق حمايت در كانون خراسان مراجعه فرمائيد.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام بیمه تکمیلی
 اصل و کپی پشت و روی کارت ملی
اصل و کپی صفحه های اول و دوم شناسنامه
اصل و کپی صفحه اول دفترچه بیمه پایه(تامین اجتماعی،خدمات درمانی، سلامت و ...)
شماره شبا حساب بانکی بیمه شده اصلی
اصل و کپی صفحه اول پروانه وکالت ،کارآموزی و یا حکم بازنشستگی