اعضاء اداره معاضدت قضائی کانون

 

ریاست اداره معاضدت

آقای احمد گیاهی

 

آقایان همکار
 
محمدرضا صمیمی
محمدرضا حسنی
احمد اخلاقی
محمد جاجوئی مقدم
حمید صباح مشهدی
افشین پیوندی
عبدالحسین نوعی سرچشمه
حسین رحیمی
محمود ادیبان
مهدی محمدی علی آبادی
محمد مفیدی نیا
سعید عمژیک
حسین اربابی
سید محمد حسینی
مسعود نفیسی
محمد ایمان هاشمی
یوسف پارسا
علی نظام خواه
حسین پای لاخی
عبدالحمید علیدوست
محمد علی عظیمی مجاور
 
 
همکاران خانم
 
فاطمه امینی
نعیمه ایوب زاده
زکیه اندرابی
بهرخ برادران حسینی
امیردخت بهاره بذرگر
زهرا دلبری
ناهید سیدی فلاح
حمیرا امانیان
رویا پاکدامن
زینب کنعانی
عاطفه کندری
نجمه عزیزی
ملیحه خالقی
راضیه اکبر زاده
مهر انگیز خندان
محبوبه بروک
بی بی زهرا اعلمی
سمیه رحمانیان